Huisbezoeken:


  • Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden op het nummer: 02/597.45.15
  • Huisbezoeken op dezelfde dag worden bij voorkeur aangevraagd vóór 10 uur.
  • Het huisbezoek zal in de loop van de dag uitgevoerd worden en kan dus nooit op afspraak.
  • Indien u zich kan verplaatsen is het wenselijk om naar de praktijk te komen.
  • Huisbezoeken zijn voorbehouden voor heel zieke of minder mobiele patiënten
  • Een consultatie in de praktijk heeft zowel voor de arts als de patiënt voordelen; het onderzoek kan gebeuren in de meest ideale omstandigheden op een onderzoekstafel, in een comfortabele ruimte waar ook alle nodige apparatuur en infrastructuur aanwezig zijn. Daarnaast kan het medisch dossier gemakkelijk geraadpleegd worden.