Dokter Vanderhulst Els:


 • Afgestudeerd als Arts aan de VUB in 2014
 • Opleiding tot huisarts in Brakel tot augustus 2016
 • Erkenning elektrocardiografie (EKG) aan de VUB in 2014
 • Afgestudeerd als Huisarts aan de VUB in 2016
 • Start huisartspraktijk in Buizingen in 2016, nadien in maart 2018 verhuisd naar Lot


Visie en missie:


Missie (waar ik voor sta):

 • De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij al uw gezondheidsproblemen en is de vertrouwenspersoon vanaf de geboorte tot het levenseinde. 
 • Het is belangrijk naar de patiënt te luisteren om zo samen tot een beslissing te kunnen komen, waarbij de patiënt steeds het laatste woord heeft over de geadviseerde behandeling. Daarom is een goede vertrouwensrelatie noodzakelijk.
 • Laagdrempeligheid, duidelijke communicatie, wederzijds respect en openheid zijn cruciaal.
 • De arts zal steeds kiezen voor de meest gunstige en meest comfortabele behandeling voor de patiënt binnen de mogelijkheden van de medische wetenschap.


Visie (waar ik voor ga):

 • Steeds duidelijke communicatie, met wederzijds respect en openheid tussen arts en patiënt zorgen voor een goede arts-patiënt relatie.
 • Constante bijscholingen zorgen ervoor dat uw arts steeds de meest up-to-date zorgverlening kan aanbieden.
 • Verder wordt gestreefd naar een goede samenwerking met collega's huisartsen, specialisten en andere gezondheidswerkers zoals thuisverpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, enz....
 • Constante opvolging en preventie is noodzakelijk, "beter voorkomen dan genezen".
 • Tenslotte is een gezond evenwicht tussen werk en privé belangrijk om op elk moment de patiënt met de beste zorg te kunnen behandelen.